اگه من و تو دوتا برگ باشيم، هنگام خزان من زودتر از تو ميشكنم تا زماني كه مي‌افتي در آغوشم بگيرمت

هر چه گفتيم جز حکايت دوست در همه عمر از آن پشيمانيم

به حلوت بخورم زهر که شاهد ساغيست به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست

جمله حيرانند و سرگردان عشق اي عجب اين عشق سرگردان کيست

در پي پرتاب موفقيت آميز ماهواره اميد و دستيابي ايران به تكنولوژي فضايي ، نام كهكشان راه شيري به بزرگراه شيخ فضل الله نوري تغيير يافت

به علت قرار گرفتن اميد درفضا, به ناهيد و زهره هشدار داده شد حجاب خود را رعايت کنند